Het Chakrapad

Het Chakrapad

Dit is een holistische en ervaringsgerichte methode. De zeven chakras zijn afgedrukt op matten, deze matten worden als een pad in de ruimte gelegd. Door over dat pad te lopen en tegelijk je eigen fysieke chakra te voelen, ontstaat een krachtig werkveld. De werkwoorden behorend bij de zeven chakra’s worden tevens uitgesproken, dat maakt dat blokkades voelbaar worden. Deze bewustwording helpt om de blokkades te laten verminderen, Je vindt je eigen antwoorden. Er wordt vanuit de volgende zeven perspectieven naar de coachvraag gekeken;

  • vanuit dat je er mag zijn.
  • vanuit voelen.
  • vanuit willen.
  • vanuit jouw liefde.
  • vanuit je uiten.
  • vanuit je denken.
  • vanuit de verbinding met het Goddelijke.

Deze tool kan voor bijna alle coachingsvragen worden ingezet en geeft je vaak na een sessie al diepgaande inzichten.